GAZETA PRAWNA – Czy na PPE płacimy od całości wynagrodzenia

Opublikowane w Bez kategorii

W związku ze zmianami od 1 stycznia 2015 r. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. U pracodawcy, w radzie nadzorczej mamy powołanych przedstawicieli załogi będących równocześnie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę. Czy w związku z tymi zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych pracownikom będącym uczestnikami PPE należy naliczyć składki na PPE również od wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej?

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…