Dr Marcin Wojewódka na konferencji Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej.

Opublikowane w Aktualności

W dniu 3 listopada 2014r. mec. Marcin Wojewódka wziął udział w konferencji Jak ożywić prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20-lecia obowiązywania wolności układowej, organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Na konferencji wystąpili m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzeja Malinowskiego, prof. UW dr hab. Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prof. dr hab. Jerzy Wratny – Kierownik Zakładu Prawa Pracy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, prof. dr hab. Ludwik Florek, Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.