RZECZPOSPOLITA – Agresywny związkowiec straci posadę

Opublikowane w Bez kategorii

Stosowanie przemocy w czasie strajku oraz zachęcanie innych pracowników do takich zachowań może przemawiać za dyscyplinarką dla członka organizacji związkowej.

Taką konkluzję zawiera wyrok Sądu Najwyższego z 10 czerwca 2014 r. (I PK 309/13).

Komentarz do wyroku: Adrian Prusik, aplikant radcowski

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…