RZECZPOSPOLITA – Praktyka wyznaczy zasady wyjść związkowców

Opublikowane w Bez kategorii

Nie można mówić, że działacz związkowy, który opuścił stanowisko w celach związkowych bez uprzedniej zgody pracodawcy, ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze, jeśli było to zgodne z wieloletnią praktyką przyjętą w zakładzie. Nie ma znaczenia, że nie wnioskował do pracodawcy o zwolnienie z pracy, tylko wpisał się w książce wyjść służbowych i uzyskał na to ustną zgodę bezpośredniego przełożonego.

Tak uznał Sąd Okręgowy w Koninie w wyroku z 29 maja 2014 r. (III Pa 15/14).

Komentarz do wyroku: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…