Dr Marcin Wojewódka na II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy

Opublikowane w Aktualności

1 grudnia 2014r. mec. dr Marcin Wojewódka weźmie udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy – Najnowsze regulacje prawne i ich skutki dla biznesu.

Mec. Marcin Wojewódka wystąpi z tematem pt. Wybrane aspekty uprawnień związków zawodowych w sytuacji rozwiązywania umów o pracę. Podczas prelekcji zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Uprawnienia konsultacyjne wynikające z przepisów kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych,
  • Rola związków zawodowych w procesie zwolnień grupowych,
  • Niektóre przypadki szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy np. działacze związkowi, członkowie rad pracowników, europejskich rad zakładowych oraz społeczni inspektorzy pracy.
Plan konferencji dostępny jest na stronie prawo-pracy.nf.pl