RZECZPOSPOLITA – Umowy z prezesem zawiera rada nadzorcza

Opublikowane w Bez kategorii

Umowa spółki nie może cedować uprawnień rady nadzorczej do zawierania umów z członkami zarządu na jej przewodniczącego. Dotyczy to także umów z zakresu prawa pracy.

Taki wniosek wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2014 r. (II PK 124/13).

Komentarz do wyroku: Adrian Prusik, aplikant radcowski

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…