RZECZPOSPOLITA – Pobyt w wojsku zdecyduje o wcześniejszej emeryturze

Opublikowane w Bez kategorii

Zasadniczą służbę wojskową pełnioną w czasie obowiązywania art. 108 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zalicza się – według zasad wynikających z tego przepisu – do okresu pracy w szczególnych warunkach wymaganego do przyznania emerytury w niższym wieku.

Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 16 października 2013 r. (II UK 349/12).

Komentarz do uchwały: Grzegorz Trejgel, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…