RZECZPOSPOLITA – Umorzona pożyczka do oskładkowania

Opublikowane w Bez kategorii

Pracodawca, który przyznał zatrudnionemu jednorazowe świadczenie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu leków i umorzył przyznaną mu pożyczkę, ma obowiązek naliczyć od tych kwot składki na ubezpieczenia społeczne.

Tak uznał ZUS oddział w Gdańsku w decyzji nr 502 z 24 grudnia 2013 r. (DI/100000/ 451/1436/2013).

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…