Limity wpłat na IKE oraz składki dodatkowej do PPE w 2014 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 grudnia 2013 roku zostały ogłoszone obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulujące kwestie wysokości limitów składki dodatkowej do PPE oraz kwoty wpłaty na IKE w 2014 roku. Szczegółowe informacje poniżej.

Limit składki dodatkowej do PPE w 2014 roku –  16,857 zł

OBWIESZCZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez

uczestnika do jednego programu w roku 2014

(M.P. z dnia 11 grudnia 2013 roku, Poz. 995)

Na podstawie art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) ogłasza się, że wysokość kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu, o której mowa w art. 25 ust. 4 powołanej ustawy,
w roku 2014 wynosi 16,857 zł.

Limit wpłat na IKE w 2014 roku – 11,238 zł

OBWIESZCZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2013

(M.P. z dnia 11 grudnia 2013 roku, Poz. 996)

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, w roku 2014 wynosi 11,238 zł.

Powyższe dane będą użyteczne dla osób oszczędzających w ramach IKE oraz PPE, jak też dla pracodawców prowadzących PPE.