RZECZPOSPOLITA – Jak wyselekcjonować pracowników do masowych zwolnień

Opublikowane w Bez kategorii

Jeśli pracodawca ma uzasadnione potrzeby, to jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia przy grupowych redukcjach może przyjąć jedynie ocenę ich kompetencji istotnych dla zakładu. Wolno mu pominąć – jako mniej doniosłe – inne, np. dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, staż zatrudnienia, doświadczenie zawodowe czy wykształcenie.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 21 lutego 2013 r. (II SA/Po 872/12).

Autor: Aleksandra Ślaska aplikantka radcowska

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…