RZECZPOSPOLITA – Prezes nie zawsze odpowie za długi składkowe

Opublikowane w Bez kategorii

Sama bezskuteczność egzekucji z majątku spółki i powstanie zobowiązania w czasie pełnienia funkcji prezesa zarządu sp. z o.o. nie przesądza o tym, że będzie on odpowiadał za zadłużenie z tytułu składek. Przesłanki jego odpowiedzialności powinien udowodnić ZUS, a do zobowiązanego należy wykazanie, że zachodzą też określone w ustawie przyczyny, które go z tej odpowiedzialności zwalniają.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie III Wydział Pracy wydając wyrok 14 sierpnia 2012 r. (III AUa 313/12).

Autor: dr Marcin Wojewódka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…