RZECZPOSPOLITA – Potrzebna jest legalna definicja nagrody jubileuszowej

Opublikowane w Bez kategorii

Żeby nagroda jubileuszowa była wyłączona z obowiązku zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, nie wystarczy nadać takiej nazwy składnikowi wynagrodzenia. Zasady nabywania prawa do niego i jego wypłata muszą odpowiadać pojęciu nagrody jubileuszowej.

Tak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z 16 stycznia 2013 r. (XIV U 2418/12).

Autor: dr Marcin Wojewódka radca prawny

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…