RZECZPOSPOLITA – Umorzenie składek zamknie sprawę w sądzie

Opublikowane w Bez kategorii
Decyzja ZUS o umorzeniu należności z tytułu składek w trybie ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU z 2012 r., poz. 1551) pociąga za sobą umorzenie toczącego się już postępowania sądowo-administracyjnego.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w postanowieniu z 15 marca 2013 r. (III SA/Łd 944/12).  Orzeczenie komentuje dr Marcin Wojewódka, radca prawny w Kacnelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.

Kliknij, żeby przeczytać artykuł…