GAZETA PRAWNA – Spółka przejmująca pracowników nie musi przeprowadzać z nimi konsultacji

Opublikowane w Bez kategorii
W przypadku połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku z jednego pomiotu na drugi dochodzi do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę. Ten zgodnie  z art. 231 k.p. staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Powstaje pytanie, czy rada pracowników także z mocy prawa zaczyna swoje funkcjonowanie w spółce przejmującej, w której takiego przedstawicielstwa nie było.
 
Treść wskazanego przepisu w sposób jednoznaczny i kategoryczny określa skutki prawne transferu dotychczasowego pracodawcy jedynie w zakresie indywidualnego prawa pracy. Z przepisów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 roku, Nr 79, poz. 550, z późn. zm.) wynika, że rada pracowników jest podmiotem zbiorowego prawa pracy. Byt prawny rady nie jest trwały. Jest ona kadencyjna i nie ma obowiązku jej tworzenia. Istnienie jej jest nierozerwalnie związane z konkretnym pracodawcą. Zakończenie przez niego działalności powoduje takie same skutki dla rady.
 
Powyższe wynika z faktu, że ustawa nie reguluje konsekwencji przejęcia jednego pracodawcy przez drugiego. W konsekwencji niezależnie od faktu, że członkowie rady pracowników stają się zatrudnionymi spółki przejmującej, dotychczasowa ich reprezentacja, traci byt prawny. Spółka przejmująca nie ma jakichkolwiek obowiązków wynikających z powyższej ustawy dotyczących informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji.
 
Autor: Grzegorz Trejgel, radca prawny 

Artykuł ukazał się 15 kwietnia 2013 roku w Akademii Prawa Pracy w Dzienniku Gazeta Prawna. 

Pobierz załącznik