RZECZPOSPOLITA – Kryterium wydawania napojów i posiłków profilaktycznych

Opublikowane w Bez kategorii

Rz: Czy pracodawca musi zapewnić posiłki profilaktyczne tylko tym osobom, które pracują na zewnątrz na stałe, czy również tym, które sporadycznie wykonują pracę na otwartej przestrzeni?

Izabela Dziubak-Napiórkowska: Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów z 28 maja 1996 r. obowiązek zapewnienia posiłków profilaktycznych dotyczy stanowisk pracy uprzednio wskazanych przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Jeśli dane stanowisko znalazło się w takim wykazie, należy zweryfikować, czy spełnia kryteria wydatku energetycznego lub pracy pod ziemią określone w rozporządzeniu. W przypadku osób sporadycznie wykonujących pracę na zewnątrz do określenia, czy powinny one otrzymać posiłki profilaktyczne, konieczne jest więc sprawdzenie, czy znajdują się w wykazie stanowisk (np. w regulaminie pracy) objętych takim obowiązkiem u tego pracodawcy, a następnie – czy w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu przekracza 1500 kalorii u mężczyzn i 1000 kalorii u kobiet. Jeśli tak – takiemu pracownikowi należy się posiłek profilaktyczny.

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej