RZECZPOSPOLITA – Odszkodowanie nie zastąpi przywrócenia do pracy chronionego

Opublikowane w Bez kategorii

W razie niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w związku z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych z osobą w wieku przedemerytalnym, która w rzeczywistości nie dopuściła się takiego naruszenia, sąd nie może oddalić powództwa o przywrócenie do pracy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy i zasądzić w to miejsce odszkodowania.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 11 maja 2016 r. (I PK 134/15).

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

 

Kliknij, żeby przeczytać więcej