Mobbing czyli 'czynnik (ludzki) szczególnie niebezpieczny’

Opublikowane w Aktualności

Dzisiaj zespół Kancelarii chciałby zaprosić do lektury opublikowanego na łamach zaprzyjaźnionego portalu polskasky.pl w tematyce jak najbardziej związanej z prawem pracy tj. kompleksowym spojrzeniem ekspertki na szeroko rozumianą kwestię mobbingu i jej dalsze implikacje.

Poniżej fragment artykułu autorstwa Olgi Lubryczyńskiej – Budrewicz:

 

Zbierając materiały o mobbingu, któremu od wielu lat poświęcam sporo uwagi, zapytałam ostatnio jednego z europejskich ekspertów ds. bezpieczeństwa, czy kiedykolwiek w swojej karierze spotkał się z problemem występowania mobbingu pośród kontrolerów ruchu lotniczego i wpływem takiego działania na bezpieczeństwo operacji lotniczych?

Byłam ciekawa czy osoba szkoląca z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, o tak dużym doświadczeniu i wiedzy, pracująca w jednej z największych międzynarodowych organizacji lotniczych kiedykolwiek zetknęła się z tego rodzaju zdarzeniami.

„Nigdy nie słyszałem o zjawisku mobbingu pośród kontrolerów ruchu lotniczego” – odpowiedział krótko.

Co to jest mobbing?
Definicja Kodeksu pracy wskazuje, że „mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika, lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej powodujące lub mające na celu poniżenie, lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go, lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Oznacza to zatem, że skutki zachowań mobbingowych mogą być bardzo poważne.

Długotrwałe doświadczanie przemocy psychicznej w miejscu pracy może wywoływać stany depresyjne, obniżenie nastroju, bezsenność i inne objawy somatyczne stresu. Ofierze towarzyszy ciągły strach i niepokój, prowadzący w najgorszych przypadkach do zespołu stresu pourazowego lub zespołu lęku uogólnionego. Osoba poddawana tego rodzaju traktowaniu odczuwa poniżanie, bezradność, doświadcza utraty godności. Przy stałym otrzymywaniu takich komunikatów, zaczyna odczuwać niską wartość zawodową oraz małą przydatność w zespole

Badanie prowadzone przez CBOS „Szykany w miejscu pracy” wskazało, że …

Aby kontynuować lekturę kliknij TUTAJ