Informacja prawna – Z ZUZP-u odprawy bez limitu

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało wykładni zagadnień związanych z wprowadzonym Tarczą 4.0 limitem 10–krotności (płacy minimalnej) dotyczącej odpraw i odszkodowań, które wynikają z wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy.

Art. 15gd ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) wprowadza maksymalny limit 10-krotności płacy minimalnej, który dotyczy odpraw, odszkodowań i innych świadczeń związanych z zakończeniem zatrudnienia, jeśli przepisy przewidują obowiązek ich wypłacenia.

Stanowisko MRPiPS wskazuje, że przedmiotowy limit w praktyce odnosi się do odprawy wynikającej z powszechnie obowiązującej ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, a nie do odpraw wynikających z zakładowych źródeł prawa pracy, np. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub Regulaminu Wynagradzania.

INFORMACJA PRAWNA PDF