Informacja prawna: WZROST PŁACY MINIMALNEJ W 2023 ROKU

Pracodawcy powinni przygotować się na dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej w 2023 roku. Zgodnie z decyzjami  rządu od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wyniesie 3490 zł, a od 1 lipca 2023 roku wyniesie 3600 zł. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrośnie też od 1 stycznia 2023 roku minimalna stawka godzinowa do kwoty 22,80 zł brutto oraz do 23,50 zł w drugiej połowie 2023 roku. Zmiana ta wpłynie zatem zarówno na zatrudnienie osób w oparciu o umowę o pracę, jak i tych pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia).

Porównanie danych z lat ubiegłych wyraźnie wskazuje na utrzymującą się wysoką dynamikę wzrostu pensji minimalnej. Podwyżka w kwocie 590 zł brutto oznacza wzrost aż 20 % względem roku 2022. W ocenie samego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ten wzrost określany jest jako „bardzo duży” i ma odpowiadać na problemy związane ze stale rosnącą inflacją.

Z perspektywy pracodawcy tak znaczna podwyżka rodzi poważne konsekwencje, m.in. w obszarze zwiększenia bezpośrednich kosztów pracy pracowników zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Należy mieć także świadomość, iż wzrost pensji minimalnej przekłada się na proporcjonalne podniesienie kolejnych świadczeń należnych z tytułu stosunku pracy. Z najważniejszych wymienić należy chociażby: dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, odprawę z tytułu zwolnień grupowych czy też minimalną podstawę wymiaru zasiłku chorobowego.

W obliczu nadchodzących podwyżek kosztów pracy, a zwłaszcza ich skali, istotnie wzrasta znaczenie optymalizacji kosztów zatrudnienia. Rozsądnie i adekwatnie dobrane instrumenty prawne w tym zakresie mogą stać się nieocenioną pomocą dla przedsiębiorców poszukujących przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

WERSJA PDF