Informacja prawna – Stan prac legislacyjnych – praca zdalna i kontrola trzeźwości

 

Informujemy, że na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej komisji ds. kodyfikacji przedstawiono sprawozdanie z prac podkomisji oraz najważniejsze opracowane przez Podkomisję poprawki oraz ustalenia w zakresie pracy zdalnej
i kontroli trzeźwości.

Komisja rozpatrzyła projekt przedstawiony przez podkomisję pozytywnie opiniując sprawozdanie, nie wprowadzając zmian merytorycznych w projekcie wypracowanym przez podkomisję. Jedyną modyfikacją, jaka została przegłosowana przez komisję, jest zmiana terminu vacatio legis w ten sposób, że przepisy dotyczące wychowania w trzeźwości wejdą
w życie w terminie 14 dni, a w zakresie pracy zdalnej po dwóch miesiącach od dnia ogłoszenia. Zmiana została przyjęta zgodnie przez cały skład komisji, co dobrze rokuje dalszym losom tej ustawy.

Należy się spodziewać, że ustawa trafi teraz do drugiego czytania na kolejnym plenarnym posiedzeniu Sejmu, które jest planowane na 30 listopada -2 grudnia 2022 roku, gdzie powinna zostać przyjęta większością głosów, a następnie do Senatu, gdzie zostanie prawdopodobnie rozpoznana na posiedzeniu w dniach 14-16 grudnia 2022 roku. Można się zatem przypuszczać, że jeśli Senat nie wniesie poprawek, to przepisy o wychowaniu w trzeźwości mogą wejść w życie jeszcze
w styczniu 2023 roku, a zakresie pracy zdalnej pod koniec I kwartału 2023 roku. To dobrze, gdyż zarówno pracodawcy, jak i pracownicy oczekują na docelowe uregulowanie szczególnie pracy zdalnej.

 

W razie pytań i wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

WERSJA PDF