Informacja prawna – nowy projekt ustawy o sygnalistach

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2022 roku na stronach rządowych opublikowany został najnowszy projekt ustawy o tzw. sygnalistach. Jest to projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Zwracamy uwagę, że najnowszy projekt dla pracodawców nie zawiera daleko idących zmian w względem projektu ustawy o sygnalistach opublikowanego w sierpniu tego roku.

USTAWOWE KANAŁY ZGŁOSZENIOWE I INNE KWESTIE

W zakresie umożliwienia Sygnalistom dokonywania zgłoszeń wewnętrznych praktycznie nie wprowadzono żadnych istotnych zmian.

Istotne zmiany w najnowszym projekcie ustawy o Sygnalistach dotyczą zgłoszeń zewnętrznych tj. zgłoszeń do organów właściwych dla kontroli z poza zakładu pracy Sygnalisty. Przede wszystkim zrezygnowano z Rzecznika Praw Obywatelskich jako głównego organu do którego miały być zgłaszane wszystkie naruszenia w sytuacji, gdy dany Sygnalista nie wiedział, jaki właściwy organ powinien wybrać dla danego zgłoszenia. W to miejsce została wyznaczona Państwowa Inspekcja Pracy.

Dodatkowo nowy projekt ustawy wprost wskazuje jako podmioty właściwe do przyjmowania zgłoszeń sygnalistów regionalne izby obrachunkowe oraz organy ścigania takie jak Policja i Prokuratura. Organy ścigania powinny badać wszelkie zagadnienia, które będą dotyczyły podejrzenia popełnienia przestępstwa, w efekcie czego możliwe jest, że Pracownicy miast do PIP będą swoje zgłoszenia w pierwszej kolejności kierowali jednak do Miejscowej Prokuratury.

PRZEPISY KARNE

Projekt ustawy o Sygnalistach przewiduje stosunkowo drakońskie przepisy karne. Jednak złagodzona została przewidywana sankcja karna za zgłaszanie nieprawdziwych zdarzeń z dotychczasowych maksymalnie 3 lat pozbawienia wolności do 2 lat.

TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW 

Na dziś brak jest jednoznacznych informacji pozwalających na określenie terminu wejścia w życie nowych przepisów. Na stronach rządowych natomiast wskazuje się jako okres zakończenia prac nad niniejszą ustawą pierwszy kwartał 2023 roku.

Monitorujemy proces legislacyjny i będziemy na bieżąco informowali o postępie prac w tym zakresie.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

WERSJA PDF