Informacja prawna – informacja o liczebności związku zawodowego

Opublikowane w Informacje prawne

Zgodnie z treścią art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, organizacje związkowe chcące zachować uprawnienia zakładowych organizacji związkowych zrzeszających co najmniej 10 aktywnych członków, zobowiązane są do przedłożenia tzw. informacji półrocznej według jej liczebności na dzień 30 czerwca i odpowiednio 31 grudnia każdego roku w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.

W 2021 roku organizacje związkowe mają czas do 11 stycznia.

INFORMACJA PRAWNA PDF