HR na szpilkach – Status zakładowej organizacji związkowej

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Nie ma co ukrywać – dużej części z nas związki zawodowe kojarzą się z czasami słusznie minionymi oraz pewnym skansenem postaw i zachowań. Podejmując pracę w jakiejś większej fabryce czy organizacji z kapitałowym zaangażowaniem skarbu państwa, trzeba jednak liczyć się z rzeczywistością w postaci związków zawodowych. Pytanie, czy diabeł taki straszny, jak go malują.

Związki zawodowe zapisane w Konstytucji

Warto wiedzieć, że podstawą działania związków zawodowych w  naszym kraju jest przede wszystkim Konstytucja z  1997 roku. Wprowadza ona w  treści art. 59 wolność zrzeszania się między innymi właśnie w związkach zawodowych. Co więcej ten sam przepis przyznaje organizacjom związkowym prawo do prowadzenia rokowań, w  szczególności w  celu rozwiązywania sporów zbiorowych, a także prawo do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień. Kolejnym wprost wynikającym z  ustawy zasadniczej prawem związków zawodowych jest prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w  ustawie. I  jedynie przepisy rangi ustawowej mogą, ze względu na dobro publiczne, ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w  odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ