HR Business Partner – Rekrutacja bez barier. Prawne aspekty rozmów rekrutacyjnych na tematy powszechnie zakazane

Opublikowane w Aktualności

Przepisy o ochronie danych osobowych oraz reguły niedyskryminacji ograniczają zakres informacji, jakich rekruter może żądać od kandydata do pracy. Obowiązujący obecnie katalog danych, których może żądać potencjalny pracodawca od kandydata na pracownika, określony został nowelizacją ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wprowadzoną w życie 4 maja 2019 r.

Obecnie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zainteresowany pracodawca może żądać podania danych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
  • wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku).

Autor: Piotr Kuźniak, radca prawny

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ