HR Business Partner – List intencyjny a umowa przedwstępna

Opublikowane w Aktualności

Często zawarcie umowy o pracę jest odwleczone w czasie z uwagi na przeszkody natury prawnej czy faktycznej. Proces rekrutacji oraz pozyskanie przyszłego pracownika jest często wieloetapowym, długim procesem nie tylko dla pracodawcy, lecz także pracownika. Zatrudnienie wybranego pracownika często następuje w późniejszym okresie z uwagi na okoliczności, takie jak konieczność wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika czy obowiązujący go zakaz konkurencji. Aby zagwarantować pracownikowi zawarcie z nim umowy o pracę, a pracodawcy pozyskanie wybranego pracownika, dochodzi do zawierania umowy przedwstępnej lub uzyskiwania przez pracownika listu intencyjnego.

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, inaczej promesa zatrudnienia, to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości z góry oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Zazwyczaj umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy w chwili jej zawierania strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć umowy przyrzeczonej – umowy o pracę, a jednak chcą zapewnić sobie możliwość, gwarancję jej zawarcia w przyszłości.

Autorka: Elżbieta Smirnow, radca prawny

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ