Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 12 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, wydane odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 3 (rozporządzenie -Dz.U. z 2021, poz. 455) i 4a ust. 7 (rozporządzenie – Dz.U. z 2021, poz. 456) ustawy z 2 marca 2020 r. a o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w których ustalono nowy okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który dotychczas był ustalony na dzień 14 marca 2021 r.

Rozporządzenia wchodzą w życie w dniu 15 marca 2021 r., a zgodnie z ich treścią dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do dnia 28 marca 2021.