Rzeczpospolita – Przywrócenie do pracy nie wyklucza odszkodowania

Opublikowane w Aktualności

Dochodzenie przed sądem przywrócenia do pracy przy niezgodnym z przepisami rozwiązaniu umowy o pracę nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego, jeśli pracownik poniósł szkodę wskutek deliktu pracodawcy….

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Pozew o sprostowanie protokołu przerwie bieg przedawnienia

Opublikowane w Aktualności

Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym, lub też…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Rozwiązanie umowy nie zlikwiduje problemu mobbingu

Opublikowane w Aktualności

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie są to bowiem efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniom mobbera…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Ochrona dopiero od 85. dnia ciąży

Opublikowane w Aktualności

Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się według równej miary miesięcy księżycowych (28 dni). Oznacza to, że dla aktywowania ochrony przewidzianej w art. 177 § 3 kodeksu pracy konieczne jest…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Transfer pracowników po przejęciu samych zadań

Opublikowane w Aktualności

Pojęcie części zakładu pracy w art. 231 k.p. nie może być sprowadzone do samych zadań. Jednocześnie o istnieniu części zakładu pracy (jako jednostki gospodarczej) nie zawsze decyduje jej wyposażenie w…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Rekompensata nie tylko za mobbing

Opublikowane w Aktualności

Pracodawcy nie powinni bagatelizować zachowań wulgarnych, obraźliwych, agresywnych czy niezgodnych z zasadami etycznymi pomiędzy pracownikami. Choć niektóre zdarzenia nie stanowią mobbingu, to mogą naruszać dobra osobiste pracownika (dobre imię, godność,…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Urlop last minute

Opublikowane w Bez kategorii

Najpóźniej 30 września pracownicy powinni zacząć korzystać z urlopu zaległego. Nie dotyczy to jedynie czterech dni, które wolno im było wziąć w ubiegłych latach na żądanie. Koniec września oznacza obowiązek…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zewnętrzna służba bhp tylko na przetrwanie

Opublikowane w Aktualności

Więksi pracodawcy mogą zlecić realizację funkcji służby bhp na zewnątrz tylko wtedy, gdy nie mają specjalistów wśród załogi i tylko do czasu ich znalezienia. Zatrudniamy w spółce ponad 100 pracowników,…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Plany mogą wymusić procedurę zwolnień grupowych

Opublikowane w Aktualności

Obowiązek konsultacji z art. 2 dyrektywy powstaje przed dokonaniem czynności prawnych, których skutkiem jest rozwiązanie stosunków pracy (przed dokonaniem wypowiedzeń). Musi to być decyzja skonkretyzowana, ale jeszcze w sferze zamiaru,…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Molestowany musi wykazać swój sprzeciw

Opublikowane w Aktualności

W sprawie o naruszenie zasady równego traktowania przez molestowanie seksualne pracownik ma uprawdopodobnić wystąpienie zachowania o charakterze seksualnym oraz swój sprzeciw na takie zachowanie. Wówczas na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu,…

Czytaj dalej