Informacja prawna – nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 roku w odniesieniu do postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

W dniu 6 sierpnia 2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która…

Czytaj dalej

Zwolnienie osób poniżej 26. roku życia z PIT – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz…

Czytaj dalej

Informacja prawna – treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

Opublikowane w Aktualności

Zasady rozliczeń ZUS RCA W związku z tworzonymi pracowniczymi planami kapitałowym poniżej przekazujemy istotne informacje, które mogą mieć wpływ na rozliczenia wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego z Zakładem Ubezpieczeń…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Zmiany w Kodeksie pracy od dnia 4 maja 2019 roku

Opublikowane w Aktualności
Informacja prawna

Na skutek uchwalenia Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób…

Czytaj dalej

Informacja prawna dotycząca zmian w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Opublikowane w Aktualności

W związku z wejściem w życie art. 27 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Planowane zmiany dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Opublikowane w Aktualności

Rada Ministrów na posiedzeniu dnia 8 stycznia 2019 r. przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Rządowy projekt ustawy dnia 11 stycznia 2019 roku został…

Czytaj dalej

Informacja prawna – opublikowano projekt wzoru deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK

Opublikowane w Aktualności

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która w praktyce zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2019 roku, początkowo znajdując zastosowanie co do zasady w…

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

Informacja prawna dot. zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1608) Data zmian: zmiany wchodzą w…

Czytaj dalej

Nowy art. 40a ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Opublikowane w Aktualności

Informacja prawna w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 roku. Przedmiot informacji prawnej Informujemy, że w dniu 25 listopada 2018 roku weszła…

Czytaj dalej

12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy

Opublikowane w Aktualności
12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 października 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na mocy tej ustawy dzień 12 listopada 2018 roku…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl