Informacja prawna – Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2021 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Dziś, 15 września 2020 roku Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021. Od 1 stycznia 2021 roku minimalne wynagrodzenie będzie…

Czytaj dalej

Wydłużenie okresu składania wniosku o dofinansowanie z art. 15g i 15gg ustawy COVID oraz przedłużenie obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Opublikowane w Informacje prawne

Obecnie trwają prace nad zmianą ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Praca zdalna po 4 września 2020 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 24 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2021 roku

Opublikowane w Informacje prawne

W poniedziałek, 17 sierpnia 2020 roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021. Zapraszamy…

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że obecnie w Sejmie procedowany jest projekt mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 roku zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania…

Czytaj dalej

Nowelizacja kodeksu pracy – definicja mobbingu – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2020 roku do sejmowej komisji do spraw zmian w kodyfikacjach trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 2 lipca 2020 roku. Projekt zakłada…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Z ZUZP-u odprawy bez limitu

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało wykładni zagadnień związanych z wprowadzonym Tarczą 4.0 limitem 10–krotności (płacy minimalnej) dotyczącej odpraw i odszkodowań, które wynikają z wewnątrzzakładowych źródeł…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Wdrożenie PPK w podmiotach zatrudniających do najmniej 20 osób

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych mają zastosowanie do podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Projektowane przepisy prawa pracy w Tarczy 4.0

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt tzw. Tarczy 4.0, jako projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Wybrane zmiany wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0. Ustawa ta…

Czytaj dalej