Informacja prawna – Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie PPE

Published in Aktualności

DOTYCZĄCA: możliwa konieczność zebrania, przygotowania oraz przekazania przez pracodawcę informacji o prowadzonym pracowniczym programie emerytalnym (PPE) SPORZĄDZONA PRZEZ: radcę prawnego dra Marcina Wojewódkę (WA-5369) Uruchomienie systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK)…

Read More

Informacja prawna – najnowsze informacje dotyczące projektu nowelizacji m.in. ustawy o ZFŚŚ

Published in Bez kategorii

W dniu 11 września 2019 roku na 86 posiedzeniu Sejmu dokonano trzech czytań projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2019 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok…

Read More

Informacja prawna – projekt nowelizacji m.in. ustawy o ZFŚS

Published in Aktualności

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów przedstawił Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019,…

Read More

Informacja prawna dotycząca nowelizacji kodeksu pracy

Published in Aktualności

Informujemy, że z dniem 7 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje…

Read More

Informacja prawna – nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 roku w odniesieniu do postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy

Published in Aktualności
Odejście z pracy

W dniu 6 sierpnia 2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która…

Read More

Zwolnienie osób poniżej 26. roku życia z PIT – informacja prawna

Published in Aktualności

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz…

Read More

Informacja prawna – treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

Published in Aktualności

Zasady rozliczeń ZUS RCA W związku z tworzonymi pracowniczymi planami kapitałowym poniżej przekazujemy istotne informacje, które mogą mieć wpływ na rozliczenia wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego z Zakładem Ubezpieczeń…

Read More

Informacja prawna – Zmiany w Kodeksie pracy od dnia 4 maja 2019 roku

Published in Aktualności
Informacja prawna

Na skutek uchwalenia Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób…

Read More

Informacja prawna dotycząca zmian w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Published in Aktualności

W związku z wejściem w życie art. 27 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016…

Read More

Informacja prawna – Planowane zmiany dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Published in Aktualności

Rada Ministrów na posiedzeniu dnia 8 stycznia 2019 r. przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Rządowy projekt ustawy dnia 11 stycznia 2019 roku został…

Read More
  • 1
  • 2