Gazeta prawna: Rynek: znowelizujmy ustawę o PPK przed lipcem. Nie utrudniajmy życia pracodawcom

Opublikowane w Aktualności
Gazeta prawna

W kuluarach mówi się o nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zdaniem wielu jest to potrzebne i do zrobienia przed lipcem (wtedy w za- sadzie nowe przepisy będziemy stosować pierwszy…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Informacja o liczebności związku do 10 stycznia

Opublikowane w Aktualności

Organizacje związkowe mają obowiązek składać informację o liczbie swoich członków raz na pół roku, a nie – jak dotychczas – raz na kwartał. Tak wynika z nowelizacji ustawy o związkach…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Wolne godziny dla działacza tylko po uprzedzeniu szefa

Opublikowane w Aktualności

Nowe przepisy ograniczyły dowolność w korzystaniu ze zwolnienia od pracy na działalność związkową. Zyskają na tym pracodawcy. […]   – Działacz na pewno nie może o tym decydować samodzielnie. Zwolnienie…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Co PPK zmienia w funkcjonowaniu PPE

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (z 4 października 2018 r., Dz.U. poz. 2215), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., wprowadza także kilka zasadniczych zmian do ustawy o pracowniczych…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Inspekcja pracy prześwietli PPK

Opublikowane w Aktualności

Donosy pracowników oraz rutynowe kontrole będą podstawą do sprawdzania przez PIP, czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku zakładania pracowniczych planów kapitałowych. […] Inaczej problem widzi dr Marcin Wojewódka, radca prawny…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Wykonywanie obowiązków przesądza o zatrudnieniu

Opublikowane w Aktualności

Wspólnik spółki z o.o. został powołany do pełnienia funkcji członka zarządu. Jednocześnie została z nim zawarta umowa o pracę na tym stanowisku. Podpisał ją jednak prezes zarządu spółki, który nie…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Nowe koszty pracodawcy w związku z utworzeniem PPK

Opublikowane w Aktualności

Tworząc pracowniczy plan kapitałowy (PPK) pracodawca powinien wziąć pod uwagę różne kategorie kosztów związanych z tym świadczeniem, poza obligatoryjną wpłatą podstawową w wysokości 1,5%. Może dokonywać wpłat dodatkowych, ale musi…

Czytaj dalej

GazetaPrawna.pl – Kiedy wójtowi przysługuje nagroda jubileuszowa

Opublikowane w Aktualności

Czy wójtowi gminy kończącemu pracę w samorządzie przysługuje nagroda jubileuszowa z tytułu 40 lat pracy – jeżeli od daty poprzedniej nagrody jubileuszowej upłynęło pełne 5 lat pracy a do kolejnych…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Upływ terminu obowiązywania postanowień układu zbiorowego wymaga wypowiedzeń zmieniających

Opublikowane w Aktualności

Obowiązywanie wewnętrznych regulacji płacowych może wywoływać praktyczne problemy. Dla przykładu przyjmijmy, że w firmie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Strony w drodze protokołu dodatkowego wprowadziły do niego terminowy załącznik, zgodnie…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Wypłata podwyżki wymaga zgody zatrudnionego

Opublikowane w Aktualności

Firma poinformowała pracowników o przyznaniu im indywidualnych podwyżek za wyniki w pracy. Jeden z nich odmówił jednak jej przyjęcia. Czy w takim przypadku przyznanie podwyżki jest skuteczne z mocy prawa…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl