Piotr Kuźniak

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej współorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge.

Jest prawnikiem z ponad 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracował przez wiele lat jako in-house lawyer w dziale prawnym dużej spółki Skarbu Państwa operującej w branży IT, gdzie zdobył doświadczenie w obsłudze prawnej dużych i skomplikowanych projektów. Obecnie doradza polskim i zagranicznym spółkom. Szerokie spektrum jego doradztwa obejmuje prawo pracy zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i zbiorowym. Z uwagi na charakter swojego doświadczenia zawodowego doskonale rozumie specyfikę współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadził wiele postępowań przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym w zakresie skargi kasacyjnej.