Marta Janyska

Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych i dużych korporacjach, zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług na rzecz przedsiębiorców. W trakcie studiów prawniczych, w ramach programu Erasmus+, przebywała na stypendium na Universidade do Porto studiując zarządzanie. Jest stypendystką amerykańskiej fundacji ISSA.

Z kancelarią związana od 2018 r. Do obszaru jej zainteresowań należy przede wszystkim problematyka równego traktowania w zatrudnieniu, mobbingu, roszczeń pracowników związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, kwestia Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych, a także szeroko pojęte prawo handlowe, cywilne i rodzinne. Biegle włada językiem angielskim i portugalskim. Obecnie kształci się w Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.