Karolina Olbromska

Radca Prawny, mediator. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam

a Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, złożyła egzamin adwokacki. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym
w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych, nr wpisu: Pz-5007.

Doświadczenie zawodowe zdobyła współpracując z jedną z największych polskich kancelarii prawnych, zajmującą się świadczeniem kompleksowej obsługi na rzecz spółek prawa handlowego, w obszarze prawa cywilnego oraz prawa pracy. Posiada wieloletnią praktykę w zakresie reprezentacji klientów w toku postepowań spornych, sądowych
i administracyjnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i na etapie postępowania sądowego. Wielokrotnie wspierała klientów w procesie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, podczas procesu negocjacji
czy w toku postepowania mediacyjnego.

Zajmuje się bieżącą obsługą klientów w zakresie prawa pracy oraz prawa kontraktowego,
w szczególności w obszarach spraw związanych z problematyką indywidualnych stosunków pracy, jak również wsparcia pracodawcy w obszarze doradztwa i reprezentacji na tle ewentualnych sporów pracowniczych oraz opracowywania dokumentacji z zakresu prawa pracy, regulaminów oraz polityk przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.