Izabela Więsyk

Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla najlepszych studentów. W latach 2014-2015 wolontariusz Poradni Prawnej – Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza świadczącej bezpłatną pomoc prawną osobom niezamożnym.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkich i lubelskich kancelariach radców prawnych oraz kancelariach adwokackich. Członek korpusu służby cywilnej w Zespole Radców Prawnych Zakładu Emerytalno – Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (2018-2019).

Z Kancelarią związana od 2019 roku. W Kancelarii pracuje głównie przy bieżącej obsłudze Klientów, projektach dotyczących indywidualnych stosunków pracy, przygotowaniu umów, wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy oraz projektach w obszarze relacji ze związkami zawodowymi i zbiorowego prawa pracy.

 

STU_6672