Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2012-2013 słuchaczka Szkoły Prawa Niemieckiego zorganizowanej przy współpracy wydziałów prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Humboldt Universität zu Berlin. Uczestniczka programu wymiany studenckiej Erasmus na Wydziale Prawa Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Müenster w Niemczech.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze pracodawców w zakresie indywidualnego prawa pracy, w szczególności w tematyce rozwiązania umów o pracę w różnych trybach, postępowań sądowych w sprawach z  odwołań od oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę, negocjacji ugodowych w sprawach indywidualnych z pracownikami oraz zwolnień grupowych i porozumień pracodawcy zawieranych z reprezentacją pracowników.

Autorka artykułów z zakresu prawa pracy.

Biegle włada językiem angielskim, posługuje się językiem niemieckim.

Z Kancelarią związana od 2015 roku.