Rzeczpospolita – ZUS podważy zawyżoną podstawę składek

Published in Aktualności

ZUS może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zamiarem obejścia prawa. Stwierdzenie nieważności takiej umowy może prowadzić do uchylenia się od związania nią przez ZUS, bez jednoczesnej ingerencji w treść umowy i bez zastępowania stron stosunku pracy w kształtowaniu pracowniczych uprawnień płacowych.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 2019 r. (II UK 486/17).

Autor: Elżbieta Smirnow, radca prawny

CAŁY ARTYKUŁ