Rzeczpospolita – Problem z dowodami tożsamości

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca nie musi podawać serii i numeru dokumentu tożsamości pracowników zapisywanych do planu kapitałowego tylko wtedy, gdy instytucja finansowa tego nie wymaga.

Chociaż ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU poz. 2215; dalej: ustawa o PPK) obowiązuje od jakiegoś czasu, nie ma jednoznacznego stanowiska co do kwestii przekazywania przez pracodawców serii i numerów dowodów osobistych pracowników przy zapisywaniu ich do PPK. Problem wynika z konieczności pogodzenia wielu regulacji prawnych i uzgodnienia wspólnego stanowiska różnych instytucji nadzoru. Ponadto takie stanowisko musi być zgodne z regulacjami europejskimi. Analiza tego zagadnienia wyłącznie na gruncie ustawy o PPK jest nadmiernym uproszczeniem.

Autor: radca prawny Adrian Prusik, lider działu produktów emerytalnych

CAŁY ARTYKUŁ