Rzeczpospolita – Czy PPK będą powszechne? Coraz więcej wątpliwości

Opublikowane w Aktualności

Minister energii nie chce PPK dla górników węgla kamiennego. Może to być niebezpiecznym precedensem osłabiającym system – ostrzegają eksperci. Konsultacje projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakończyły się kolejną porcją uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony.

Postulaty dotyczą przede wszystkim przesunięcia terminu wejścia w życie reformy, marginalizowania Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz zwolnienia ubezpieczycieli z podatku od aktywów w zakresie PPK. Najdalej z propozycjami idzie Krzysztof Tchórzewski, minister energii, który domaga się wyłączenia sektora górnictwa węgla kamiennego z obowiązku tworzenia PPK.

W marcu Krzysztof Tchórzewski wnioskował o wyłączenie z programu osób przebywających na tzw. urlopach górniczych.

– Postulat dotyczy na razie górników węgla kamiennego, ale za nimi zaraz powinni odezwać się górnicy węgla brunatnego, miedzi, gazu i ropy, a potem hutnicy, chemicy i stoczniowcy – obawia się Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego. – Poprawka zaproponowana przez ministra energii, jeśli zostanie uwzględniona, z pewnością nie przyczyni się do upowszechnienia PPK, a może być niebezpiecznym precedensem osłabiającym system PPK – podkreśla Wojewódka.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł