Referencje

W ciągu ponad 10-letniej działalności Kancelarii mieliśmy przyjemność doradzać wielu Klientom w różnych obszarach prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Świadczyliśmy usługi m.in. z zakresu: bieżącego doradztwa w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, opiniowania i przygotowania wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, kompleksowego prowadzenia spraw sądowych z zakresy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, doradztwa w obszarze przekształceń organizacyjnych, w tym przejścia  zakładu pracy w trybie art. 231

Poniżej mamy przyjemność przedstawić pisemne rekomendacje od naszych Klientów.

(Kliknij na list, żeby zobaczyć w oryginalnym rozmiarze)

Kancelaria posiada kompetencje w zakresie pomocy prawnej pracodawcom w obszarze tworzenia, bieżącego funkcjonowania oraz likwidacji długoterminowych świadczeń pracowniczych, w tym w szczególności Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych. Kancelaria współtworzyła kilkadziesiąt pracowniczych programów, tak w formie pracowniczego funduszu emerytalnego, umowy ubezpieczenia czy też umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego.

Poniżej z przyjemnością prezentujemy pisemne rekomendacje
od naszych Klientów.

(Kliknij na list, żeby zobaczyć w oryginalnym rozmiarze)