Nasza kancelaria

„Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k. jest warszawską Kancelarią Prawa Pracy, specjalizującą się wyłącznie w pomocy pracodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy.

Świadczymy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz średnich i dużych pracodawców, w większości polskich spółek zagranicznych korporacji obecnych w Polsce, jak też dużych podmiotów krajowych, szczególnie sektora budowlanego, energetycznego, paliwowego.

Cechą wyróżniającą Kancelarię jest bogate doświadczenie w następujących obszarach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

  • przygotowywanie projektów i negocjowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy i wynagradzania, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi),
  • indywidualne stosunki pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji) oraz kwestie związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników),
  • przeprowadzanie zmian restrukturyzacyjnych (np. przejście zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, zwolnienia grupowe),
  • wsparcie w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi, radą pracowników oraz innymi reprezentantami pracowników,
  • specjalizacja w procesowym prawie pracy oraz reprezentowanie pracodawcy przed sądami oraz innymi organami zewnętrznymi (Powiatowy Urząd Pracy w przypadku zwolnień grupowych, Państwowa Inspekcja Pracy w przypadku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Komisja Nadzoru Finansowego w przypadku pracowniczego programu emerytalnego),
  • due dilligence w zakresie prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę, w tym w szczególności PPE.

Kancelaria skupia obecnie 14 członków Okręgowych Izb Radców Prawnych w Warszawie, Lublinie i Kielcach oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także 8 innych, merytorycznych i administracyjnych pracowników, którymi zarządza radca prawny dr Marcin Wojewódka.

Radcowie prawni są obecni w prasie fachowej oraz najważniejszych dziennikach publikujących artykuły poruszające zagadnienia prawa pracy.