Informacja prawna – uproszczony wniosek o odroczenie składek na FUS (ZUS) na okres trzech miesięcy

Published in Aktualności

23 marca 2020 roku na stronie internetowej ZUS został opublikowany nowy wzór wniosku, na którym pracodawcy mają możliwość dokonania jednej z trzech czynności (na okres 3 miesięcy), tj.:

  • odroczenia terminu płatności składek,

  • zawieszenia spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty,

  • zawieszenia spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek.

Zgodnie z przedstawioną przez ZUS informacją, uproszczony wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich księgowości.

Aby wypełnić uproszczony, jednostronicowy wniosek wystarczy podać podstawowe dane, w tym NIP, REGON lub PESEL. Należy również krótko uzasadnić, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową pracodawcy, czego konsekwencją jest brak możliwości opłacenia w terminie należności. W treści wniosku należy zaznaczyć odpowiednie pole, w zależności od tego, o co wnioskujemy, np. odroczenie terminu płatności składek, zawieszenie układu ratalnego, zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie.

Wniosek można:

  • przesłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE),
  • przesłać pocztą lub
  • złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

W momencie, kiedy ZUS pozytywnie rozpatrzy złożony przez pracodawcę Wniosek, na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego) wyśle do pracodawcy umowę, na mocy której pracodawca zobowiąże się do zapłacenia należności w odroczonym terminie. Po otrzymaniu umowy pracodawca powinien ją podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne podpisaną umowę (jej skan) można wysłać na adres e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Podpisaną umowę można też złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni (liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii) ma obowiązek wysłać do ZUS papierowy oryginał dokumentu. Nieprzekazanie go w formie papierowej do ZUS będzie oznaczało, że umowa nie została zawarta i spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Kancelaria pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji w przypadku dodatkowych pytań lub konieczności podjęcia działań. Gotowi jesteśmy niezwłocznie przygotować dla Państwa dokumenty celem skutecznego wprowadzania powyższych zmian. Będziemy również monitorowali zmiany w przepisach i informowali o nich.

INFORMACJA PRAWNA PDF