Informacja prawna: Aktualny stan prawny – praca zdalna i kontrola trzeźwości

Informujemy o aktualnym stanie prawnym dot. pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Pracy dnia 1 grudnia 2022 roku, a następnie Senat wniósł do niej poprawki w dniu…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Status prac legislacyjnych – praca zdalna stan na dzień 2 grudnia 2022 roku

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2022 roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Pracy w zakresie kontroli trzeźwości oraz pracy zdalnej.  Za ostatecznym brzmieniem projektu głosowało 430 posłów. Obecnie ustawa zostanie…

Czytaj dalej

Informacja prawna: ZMIANA USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

W dniu 1 lutego 2023 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych przez uchwaloną już przez Parlament i podpisaną przez Prezydenta ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie…

Czytaj dalej

Informacja prawna: Badania profilaktyczne. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Stan prac legislacyjnych – praca zdalna i kontrola trzeźwości

  Informujemy, że na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej komisji ds. kodyfikacji przedstawiono sprawozdanie z prac podkomisji oraz najważniejsze opracowane przez Podkomisję poprawki oraz ustalenia w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości….

Czytaj dalej

Informacja prawna: Praca zdalna i kontrola trzeźwości. Status prac legislacyjnych

Informujemy, że w dniu 25 października 2022 roku odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK03S). Było to ostatnie posiedzenie podkomisji w tym zakresie. Teraz…

Czytaj dalej

Informacja prawna: PONOWNY ZAPIS DO PPK – OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Przypominamy, że do końca lutego 2023 roku podmioty zatrudniające obowiązane są poinformować osoby zatrudnione, które zrezygnowały z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), że od kwietnia 2023 zostaną wznowione za…

Czytaj dalej

Informacja prawna: STATUS PRAC LEGISLACYJNYCH – PRACA ZDALNA I KONTROLA TRZEŹWOŚCI. STAN NA 27 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Informujemy, że w dniu 27 września 2022 roku odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK03S). Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie poprawek zgłoszonych przez różne podmioty…

Czytaj dalej

Informacja prawna: NOWY WZÓR DRUKU PIT-2

W dniu 15 września 2022 roku Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór druku PIT-2, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 roku (druk w załączeniu). Opublikowanie nowego wzoru oznacza obowiązek korzystania…

Czytaj dalej

Informacja prawna: STATUS PRAC LEGISLACYJNYCH – PRACA ZDALNA I KONTROLA TRZEŹWOŚCI

Informujemy, że w dniu 13 września 2022 roku odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK03S). Przedmiotem posiedzenia była dyskusja na temat rządowego…

Czytaj dalej