Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy po raz kolejny wyróżniona w rankingu Chambers & Partners

Opublikowane w Aktualności

Mamy zaszczyt poinformować, że Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. ponownie została wyróżniona w rankingu Chambers & Partners Europe. Kancelaria została sklasyfikowana na 3 miejscu w obszarze prawa pracy. Klienci kancelarii…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Związki zawodowe sprawdzają liczebność konkurencji

Opublikowane w Aktualności

Organizacje zakładowe występują do pracodawców o udostępnienie informacji o stanie osobowym innych związków. Niektóre kwestionują zawarte w nich dane. Od 1 stycznia 2019 r. związki zawodowe mogą się zapoznawać z…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Wynagrodzenie z umowy o dzieło doliczane

Opublikowane w Aktualności

Funkcjonowanie PPK zakłada nieograniczony w czasie obowiązek odprowadzenia wpłat do PPK od wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK. Jednak praktyka zatrudniania pracowników wskazuje, że…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Wprowadza w błąd i jest sprzeczny z ustawą – kolejne zarzuty do projektu deklaracji rezygnacji z PPK

Opublikowane w Aktualności

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zawierającego deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Zdziwienie może wywołać nie tylko fakt, że w jednym dokumencie wymagane jest złożenie aż siedmiu podpisów (pisaliśmy o tym…

Czytaj dalej

Analizy – Marcin Wojewódka o wybieraniu partnera do PPK

Opublikowane w Aktualności
M. Wojewódka analizyplayer

Łatwiej będzie wdrożyć PPK, jeśli odpowiednio wcześnie wybierze się usługodawcę. O tym, na co zwracać uwagę mówi Marcin Wojewódka na Analizy.player. PPK to duże wyzwanie przede wszystkim logistyczne, administracyjne, komunikacyjne…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Komentarz do ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 1)

Opublikowane w Aktualności

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest nowym aktem prawym, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., przy czym w praktyce u wielu pracodawców zacznie funkcjonować dopiero w drugiej połowie 2019…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Planowane zmiany dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Opublikowane w Aktualności

Rada Ministrów na posiedzeniu dnia 8 stycznia 2019 r. przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Rządowy projekt ustawy dnia 11 stycznia 2019 roku został…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Oświadczenie o rezygnacji z PPK wywołało falę oburzenia

Opublikowane w Aktualności

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów wzór deklaracji jest oparty na strachu i negatywnych emocjach, to sprytna manipulacja i socjotechnika – komentują eksperci. dr Marcin Wojewódka, radca prawny, wspólnik zarządzający Jak mało…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zaniedbania pracodawcy nie wydłużą czasu na dyscyplinarkę

Opublikowane w Aktualności

Podjęcie przez pracodawcę czynności sprawdzających, uzasadnionych stanem faktycznym sprawy, może odsunąć w czasie bieg terminu z art. 52 § 2 kodeksu pracy. Jednak zmiana składu osobowego organu pracodawcy nie powoduje…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Wypowiedzenie bez kryteriów doboru do zwolnienia

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca co do zasady powinien wskazać w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę również kryteria, jakimi się kierował, wybierając konkretną osobę do zwolnienia, chyba że pracownik znał te…

Czytaj dalej

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl