Elastyczne formy zatrudnienia – publikacja jest już dostępna!

Published in Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że publikacja „Elastyczne formy zatrudnienia” dostępna jest już w sprzedaży! To zbiór wiedzy, w którym w sposób szczegółowy omówiliśmy zagadnienia związane z różnymi formami zatrudniania pracowników. Publikacja…

Read More

Informacja prawna – nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 4 lipca 2019 roku w odniesieniu do postępowań w sprawach z zakresu prawa pracy

Published in Aktualności
Odejście z pracy

W dniu 6 sierpnia 2019 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która…

Read More

Gazeta Wyborcza – Po wyborach PiS zaplanował olbrzymie podwyżki składek na ZUS. Projekty ustaw już są

Published in Aktualności

Dzięki podwyżkom składek zmniejszą się dotacje budżetowe do ZUS. W ten sposób rząd będzie miał z czego finansować obietnice socjalne. Podwyżki składek obejmą zarówno zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorców. PiS…

Read More

Gazeta prawna – Zatrudnieni nie wierzą w interes życia. Już rezygnują z PPK

Published in Aktualności

Po upływie pierwszego miesiąca stosowania ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.) można pokusić się o próbę podsumowania tego, co dzieje się…

Read More

Zwolnienie osób poniżej 26. roku życia z PIT – informacja prawna

Published in Aktualności

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz…

Read More

PPK: wciąż możliwa alternatywa

Published in Aktualności

Pracodawcy, których ustawa o pracowniczych planach kapitałowych ma objąć od 2020 czy 2021 r., nadal mają szansę zwolnić się z wynikających z niej obowiązków, tworząc pracowniczy program emerytalny. Najwięksi pracodawcy…

Read More

Gazeta Prawna – Komentarz do ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 6)

Published in Aktualności

Omawiane w dzisiejszym odcinku komentarza przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 ze zm.; dalej: ustawa) to kluczowe rozdziały zarówno z punktu widzenia…

Read More

Prawo.pl – Dziurawa ustawa pozwoli na opóźnienia w tworzeniu PPK

Published in Aktualności

Czasami zdarza się, że jesteśmy o czymś tak bardzo przekonani, np. o istnieniu jakiegoś przepisu, że przyjmujemy jego istnienie na wiarę, nie analizując szczegółowo treści postanowień normatywnych. Wiele wskazuje na…

Read More

Informacja prawna – treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

Published in Aktualności

Zasady rozliczeń ZUS RCA W związku z tworzonymi pracowniczymi planami kapitałowym poniżej przekazujemy istotne informacje, które mogą mieć wpływ na rozliczenia wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego z Zakładem Ubezpieczeń…

Read More

Rzeczpospolita: PPK – problem z rozliczeniem pobranych wpłat w przypadku rezygnacji pracownika

Published in Aktualności

Gdy pracownik uzna, że nie chce już oszczędzać, pracodawca musi mu oddać wpłatę pobraną w miesiącu złożenia takiej deklaracji i zaprzestać wpłat do funduszu od tego miesiąca. Powstaje problem, jak…

Read More