Rzeczpospolita – Likwidacja OFE zmniejszy emerytury z ZUS

Opublikowane w Aktualności

Przeniesienie 160 mld zł na otwarty rynek finansowy spowoduje też spore zamieszanie na giełdzie. Problem polega na tym, że obecnie IKE może być prowadzone jako fundusz inwestycyjny, ale także rachunek…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Koszt pracowniczego planu kapitałowego trzeba oszacować

Opublikowane w Aktualności

Wpłata finansowana przez pracodawcę na PPK wyniesie od 1,5 do 4 proc. wynagrodzenia uczestnika programu. Przy ustalaniu wartości zamówienia najlepiej przyjąć, że do programu przystąpi cała załoga. Przepisy ustawy z…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Narodowość nie ma znaczenia

Opublikowane w Aktualności

Patrycja Otto, Gazeta Prawna: Czy PPK mogą być zachętą dla cudzoziemców, by szukali pracy w Polsce? dr Marcin Wojewódka: Byłbym raczej ostrożny w wiązaniu atrakcyjności pracy w Polsce dla obcokrajowców…

Czytaj dalej

PRAWO.PL – Trzy filary przyszłej emerytury jak trzy koła bezpiecznego roweru

Opublikowane w Aktualności

Rower trzykołowy jest stabilniejszy od dwukołowego lub jednokołowego. Dotyczy to także źródeł emerytur. Uwaga, to nie jest niestety tekst primaapilisowy – pisze dr Marcin Wojewódka. Umiejętność jazdy na rowerze Większość…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Przepisy karne w PPK to ból głowy pracodawców i… sądów

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (z 4 października 2018 r.; Dz.U. poz. 2215) nakłada na pracodawców (w nomenklaturze ustawy zwanych podmiotami zatrudniającymi) wiele obowiązków w różnych obszarach. Sprowadzają się one…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Komentarz do ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 2)

Opublikowane w Aktualności

Przepisy rozdziału 2 „Umowa o zarządzanie PPK” oraz rozdziału 3 „Umowa oprowadzenie PPK” ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215; dalej: ustawa) mają kluczowe znaczenie dla pracowniczych…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – PPK dyskryminuje osoby starsze

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa osób po 70. roku życia. To naruszenie konstytucyjnej zasady niedyskryminacji ze względu na wiek. Pytanie o wprowadzenie tego ograniczenia jest zasadne…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – PPK dla cudzoziemców i Polaków pracujących zagranicą

Opublikowane w Aktualności

Przepisy o pracowniczych planach kapitałowych nie dzielą uczestników ze względu na obywatelstwo. Znaczenia nie będzie miało nawet wykonywanie pracy w naszym kraju, a jedynie podleganie polskim ubezpieczeniom społecznym. Wprowadzane od…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Plany kapitałowe bez limitu 30-krotności średniej pensji

Opublikowane w Aktualności

Resort przedsiębiorczości przygotował projekt, który ma w ekspresowym tempie, bez konsultacji społecznych przejść przez rząd. Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowany został przez…

Czytaj dalej

Opublikowano projekt pierwszej nowelizacji ustawy o PPK – zwiększenie kosztów pracodawców z uwagi na zmianę definicji wynagrodzenia w PPK

Opublikowane w Aktualności

W dniu 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która w praktyce zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2019 roku, początkowo znajdując zastosowanie co do zasady…

Czytaj dalej

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl