Rzeczpospolita – Wyższa płaca minimalna wpływa na wpłaty do PPK

Published in Aktualności

Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia od 2020 r. oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty. W Dzienniku Ustaw z…

Read More

Gazeta Prawna – Ostatni moment dla mniejszych firm na założenie PPE zwalniającego z PPK

Published in Aktualności

Ci pracodawcy, dla których od stycznia 2020 r. pracownicze plany kapitałowe będą już obowiązkowe, powinni się spieszyć. Uciekną od nich bowiem tylko wtedy, gdy jeszcze w tym roku zarejestrują pracowniczy…

Read More

Gazeta Prawna – Pracownicze plany kapitałowe: od 25 września pracodawca sam wybierze instytucję finansową

Published in Aktualności

Znajdujemy się obecnie w środku procesu tworzenia pracowniczych planów kapitałowych u największych podmiotów zatrudniających, to jest tych, które na 31 grudnia 2018 r. zatrudniały powyżej 250 osób. Podmioty te są…

Read More

Gazeta Ubezpieczeniowa – Wielki cyrk PPK przyjechał

Published in Aktualności

Do cyrku chodzimy po to, by na chwilę spojrzeć na świat przez inne różowe okulary, by móc zostać zadziwionym niemożliwymi sztuczkami oraz popisami tresowanych zwierząt, a także być świadkiem niesamowitych…

Read More

Rzeczpospolita – Problem z dowodami tożsamości

Published in Aktualności

Pracodawca nie musi podawać serii i numeru dokumentu tożsamości pracowników zapisywanych do planu kapitałowego tylko wtedy, gdy instytucja finansowa tego nie wymaga. Chociaż ustawa z 4 października 2018 r. o…

Read More

Informacja prawna – projekt nowelizacji m.in. ustawy o ZFŚS

Published in Aktualności

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów przedstawił Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019,…

Read More

PRAWO.PL – Dopłata roczna w PPK za 2019 tylko dla bogatych

Published in Aktualności

Chcieliśmy dobrze, ale wyszło jak zwykle. Zestawienie przepisów regulujących pracownicze plany kapitałowej z faktami oraz kalendarzem 2019 roku prowadzi do ciekawych konkluzji. Otóż powyższa konstelacja powoduje, że mimo adresowania systemu…

Read More

Informacja prawna dotycząca nowelizacji kodeksu pracy

Published in Aktualności

Informujemy, że z dniem 7 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje…

Read More

Rzeczpospolita – Zewnętrzna służba bhp tylko na przetrwanie

Published in Aktualności

Więksi pracodawcy mogą zlecić realizację funkcji służby bhp na zewnątrz tylko wtedy, gdy nie mają specjalistów wśród załogi i tylko do czasu ich znalezienia. Zatrudniamy w spółce ponad 100 pracowników,…

Read More

Gazeta Prawna – Do 25 września trzeba uzgodnić wybór instytucji finansowej na potrzeby PPK

Published in Aktualności

Prostsze zadanie mają pracodawcy, u których funkcjonują związki zawodowe – one od razu mogą przystąpić do rozmów. Pozostali procedurę muszą rozpocząć od wyłonienia reprezentacji pracowników. Pracodawcy zatrudniający na dzień 31…

Read More