Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Published in Aktualności

15 lutego 2018 roku został opublikowany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., jako wiodący podmiot specjalizujący się w tematyce dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, przedstawia poniżej krótkie omówienie głównych zasad tego projektu, co powinno dać Państwu pogląd na sprawę oraz pozwolić odpowiednio przygotować się do tego wyzwania.

Read More

Zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Kancelarii

Published in Aktualności

Z przyjemnością informujemy, iż w związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii, 1 lutego 2018 roku wprowadzona została nowa wewnętrzna struktura organizacyjna, której celem jest sprawniejsza wymiana wiedzy i doświadczeń, a także odpowiednie wykorzystanie wewnętrznego potencjału firmy.

Read More

Dr Marcin Wojewódka panelistą podczas Konferencji Inwestycyjnej IPOPEMA TFI

Published in Aktualności

8 lutego 2018 roku dr Marcin Wojewódka weźmie udział w panelu dyskusyjnym poruszającym problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Read More

Warsztat – Pracownicze Plany Kapitałowe – wyzwania dla pracodawców

Published in Aktualności

14 lutego 2018 roku Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną zorganizuje warsztat, poruszający kwestię PPK z perspektywy pracodawców.

Read More

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy partnerem seminarium „Wyzwania polskiego systemu emerytalnego w 2018 roku”

Published in Aktualności

W ramach współpracy z Wydziałem Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 18 stycznia 2018 roku dr Marcin Wojewódka weźmie udział w seminarium naukowym, wygłaszając prezentację zatytułowaną „Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę”.

Read More

Pracownicze Plany Kapitałowe – edukacyjny film animowany

Published in Aktualności

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy we współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami przygotowała krótki film edukacyjny na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Read More

Informacja dotycząca projektu nowelizacji ustawy o PPE

Published in Aktualności

4 stycznia 2018 roku został przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE). Projekt ten pozostaje bez bezpośredniego związku z planowanym uchwaleniem w ciągu 2018 roku ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Projekt ustawy nowelizującej ustawę o PPE może mieć znaczenie dla pracodawców tak posiadających już PPE, jak też dla tych, którzy dopiero rozważają utworzenie takiego świadczenia, chociażby jako alternatywy dla planowanych PPK.

Read More

Mec. Izabela Zawacka gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE

Published in Aktualności

4 stycznia 2018 roku mec. Izabela Zawacka wystąpiła w programie #RZECZoPRAWIE. Podczas rozmowy z Mateuszem Rzemkiem odpowiadała na pytania dotyczące sposobów na przedłużenie urlopu w przerwie świątecznej w świetle prawa pracy.

Read More

Zmiana zasad gry – debata ICAN Institute, magazynu „Harvard Business Review Polska” oraz ING Bank Śląski

Published in Aktualności

8 listopada 2017 roku dr Marcin Wojewódka wziął udział w debacie poświęconej Pracowniczym Planom Kapitałowym.

Read More

Dr Marcin Wojewódka gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE

Published in Aktualności

22 grudnia 2017 roku dr Marcin Wojewódka wystąpił w programie #RZECZoPRAWIE. Podczas rozmowy z Mateuszem Rzemkiem opowiadał o współtworzonym przez siebie raporcie „Pracownicze Plany Kapitałowe- szansa czy miraż?”.

Read More