PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat

Opublikowane w Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że w sprzedaży pojawiła się wydana nakładem wydawnictwa Wiedza i Praktyka publikacja pt. PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat, przygotowana przez dr Marcina Wojewódkę, dr Antoniego Kolka oraz Oskara…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – O co kadrowe pytają na szkoleniach: Pracownicze Plany Kapitałowe

Opublikowane w Aktualności

Pracownicze plany kapitałowe to mechanizm służący budowaniu oszczędności przez osoby zatrudnione. Założenia, jakie legły u podstaw PPK, są dwojakie. Z jednej strony ma być to zbudowanie dodatkowego źródła dochodów do…

Czytaj dalej

Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających

Opublikowane w Aktualności
Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających

Z przyjemnością informujemy, że w sprzedaży pojawiła się już wydana nakładem wydawnictwa ODDK publikacja pt. Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających, przygotowana przez dr Marcina Wojewódkę, dr Antoniego…

Czytaj dalej

Informacja prawna – Zmiany w Kodeksie pracy od dnia 4 maja 2019 roku

Opublikowane w Aktualności
Informacja prawna

Na skutek uchwalenia Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób…

Czytaj dalej

Informacja prawna dotycząca zmian w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Opublikowane w Aktualności

W związku z wejściem w życie art. 27 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Transfer pracowników nawet wbrew woli szefa

Opublikowane w Aktualności

Z bezwzględnie obowiązującego charakteru art. 231 § 1 kodeksu pracy wynika, że skutek przejścia części zakładu pracy, polegający na zmianie pracodawcy, następuje z mocy prawa (automatycznie), a nie w następstwie…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zmiana przełożonego nie przerywa terminu na dyscyplinarkę

Opublikowane w Aktualności

Decydujące jest, czy pracodawca uzyskał wiadomość o okoliczności uzasadniającej dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę w określonym czasie, a nie to, że doszło do zmiany podmiotu działającego w imieniu i reprezentującego…

Czytaj dalej

Prawo.pl – Brak możliwości ustanowienia zastawu na funduszach w PPK

Opublikowane w Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe ruszą dopiero w drugiej połowie 2019 roku, a realnie pierwszych wpłat do PPK możemy się spodziewać w większości dopiero w IV kwartale. Mimo, to zanim podejmiemy decyzje…

Czytaj dalej

Debata Interii – Przyszłe emerytury: wyższe podatki czy wiek emerytalny?

Opublikowane w Aktualności

Polacy nie mają zaufania do instytucji, z których będą dostawać świadczenia na emeryturze. Liczne i często sprzeczne ze sobą zmiany systemowe go nie wzmacniają. Pozytywny impuls powinien dać program PPK,…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Nadmierne obciążanie pracą to mobbing

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Zarzucanie pracą, wysyłanie maili z poleceniami służbowymi do pracownika w dni wolne od pracy, podczas zwolnienia chorobowego i urlopu oraz nieadekwatne rozliczanie ich wykonania, może stanowić mobbing. Tak wynika z…

Czytaj dalej

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl