HR Business Partner – Wdrożenie pracy zdalnej do zakładowego prawa pracy we współpracy z przedstawicielami pracowników

Opublikowane w Aktualności

Widmo krąży nad Polską, widmo pracy zdalnej. Ostatni rok nauczył nas możliwości pracy na odległość, czyli tzw. pracy zdalnej. W sumie zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby udało się to, do…

Czytaj dalej

HR Business Partner – Koniec niepewności. Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli narkotykowej i trzeźwości pracowników

Opublikowane w Aktualności

Regulacja określająca w jasny sposób uprawnienia kontrolne pracodawcy jest niewątpliwie bardzo oczekiwana przez pracodawców, na których ciąży obowiązek dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ich rolą jest m.in. konieczność…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zaginiona ulga podatkowa dla pracujących seniorów

Opublikowane w Aktualności

W projekcie Polskiego Ładu nie znalazł się rządowy pomysł zerowego PIT dla aktywnych zawodowo osób w wieku emerytalnym. Ale nie ma czego żałować – oceniają eksperci. […] Wygląda jednak na…

Czytaj dalej

Prawo.pl – Praca zdalna coraz mniej pewna i trwała

Opublikowane w Aktualności

Zmiany wprowadzone w nowej wersji projektu będą sprzyjać popularności okazjonalnej pracy zdalnej – stąd też pozytywne jest zwiększenie jej wymiaru do 24 dni w roku, a sformalizowana postać pracy zdalnej…

Czytaj dalej

Prezesi z 9% składką zdrowotną – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

Projekt ustawy, będącej częścią Polskiego Ładu, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że 9% składką…

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o PPK dla pracodawców, którzy nieterminowo wdrożyli PPK

Opublikowane w Aktualności

Obecnie w Sejmie trwają prace legislacyjne mające na celu znowelizowanie ustawy o PPK, poprzez umożliwienie PFR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Milczenie związku nie pomaga pracownikom

Opublikowane w Aktualności

Zakładowa organizacja związkowa powinna przekazać pracodawcy informację o wszystkich pracownikach podlegających jej obronie pod rygorem zwolnienia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Takie…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Niezawiniona absencja też dezorganizuje pracę

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

Nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw), są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika…

Czytaj dalej

Świadczenie Dobry Start wypłaci ZUS – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

W 2021 roku uległ zmianie mechanizm wypłacania środków w ramach świadczenia Dobry Start (300+). Od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu…

Czytaj dalej

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – trwają prace legislacyjne

Opublikowane w Aktualności

Rządowy projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druk sejmowy 1313) zakłada nowe uregulowania funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP). Dotychczas podstawę działania kas zapomogowo-pożyczkowych w polskim systemie prawnym stanowią przepisy ustawy z dnia…

Czytaj dalej