Rzeczpospolita – Pozew o sprostowanie protokołu przerwie bieg przedawnienia

Published in Aktualności

Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym, lub też…

Read More

FAKT – IKE czy ZUS? Co wybrać?

Published in Aktualności

Z OFE do IKE czy do ZUS? Na czym polega najnowsza reforma emerytalna, która likwiduje Otwarte Fundusze Emerytalne? Jakie są plusy i minusy dwóch wariantów, przeniesienia oszczędności do IKE lub…

Read More

Informacja prawna – Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie PPE

Published in Aktualności

DOTYCZĄCA: możliwa konieczność zebrania, przygotowania oraz przekazania przez pracodawcę informacji o prowadzonym pracowniczym programie emerytalnym (PPE) SPORZĄDZONA PRZEZ: radcę prawnego dra Marcina Wojewódkę (WA-5369) Uruchomienie systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK)…

Read More

Szkolenie: PPK w sektorze finansów publicznych

Published in Aktualności

Od 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK może być największym…

Read More

Rzeczpospolita – Rozwiązanie umowy nie zlikwiduje problemu mobbingu

Published in Aktualności

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie są to bowiem efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniom mobbera…

Read More

Rzeczpospolita – Ochrona dopiero od 85. dnia ciąży

Published in Aktualności

Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się według równej miary miesięcy księżycowych (28 dni). Oznacza to, że dla aktywowania ochrony przewidzianej w art. 177 § 3 kodeksu pracy konieczne jest…

Read More

Rzeczpospolita – PPK: wpłata powitalna i dopłaty roczne

Published in Aktualności

Konta uczestników programu zostaną zasilone ze środków publicznych po spełnieniu ustawowych warunków. Dotyczą one okresu uczestnictwa i kwot wpłaconych do PPK. Za kilka tygodni większość firm odprowadzi pierwsze wpłaty do…

Read More

Akademia HR – wydanie październikowe

Published in Aktualności

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce październikowe wydanie naszego newslettera, które ukazuje się niemal dokładnie w 15 rocznicę powstania Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. Piętnastolecie istnienia Kancelarii otwiera przed nami…

Read More

Rzeczpospolita – Transfer pracowników po przejęciu samych zadań

Published in Aktualności

Pojęcie części zakładu pracy w art. 231 k.p. nie może być sprowadzone do samych zadań. Jednocześnie o istnieniu części zakładu pracy (jako jednostki gospodarczej) nie zawsze decyduje jej wyposażenie w…

Read More

Rzeczpospolita – Rekompensata nie tylko za mobbing

Published in Aktualności

Pracodawcy nie powinni bagatelizować zachowań wulgarnych, obraźliwych, agresywnych czy niezgodnych z zasadami etycznymi pomiędzy pracownikami. Choć niektóre zdarzenia nie stanowią mobbingu, to mogą naruszać dobra osobiste pracownika (dobre imię, godność,…

Read More